Den största kollektiva muralmålningen i sitt slag i Sverige har skapats av ca 300 Järvabor i Husby. Muralmålningen har uppförts på en 60 meter bred fasad i centrala Husby, och det är Järvabornas egna bilder och berättelser om sitt område som ligger till grund för målningen.